TƯ LIỆU MỚI TƯ LIỆU MỚI
KHO TƯ LIỆU KHO TƯ LIỆU

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

1. Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

- Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

- Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

 

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định

=

Giá trị còn lại của   tài sản cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh


Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

 

Tỷ lệ khấu        khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số

điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

 

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)

 

=

1
–––––––––––––––––

Thời gian sử dụng của tài sản cố định

X  100

            Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

 

Thời gian sử dụng của tài sản cố định

 

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm                          ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm           (4 năm < t £ 6 năm)

2,0

Trên 6 năm                          (t > 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:

Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 10 triệu đồng.

Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC)  là 5 năm.

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể  theo bảng dưới đây:

                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao  hàng năm

Mức khấu hao  hàng tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

10.000.000

10.000.000 x 40%

4.000.000

333.333

4.000.000

2

6.000.000

  6.000.000 x 40%

2.400.000

200.000

6.400.000

3

3.600.000

  3.600.000 x 40%

1.440.000

120.000

7.840.000

4

2.160.000

  2.160.000 :  2

1.080.000

90.000

8.920.000

5

2.160.000

  2.160.000 :  2

1.080.000

90.000

10.000.000

Trong đó:

+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (2.160.000 x 40%= 864.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000)].

(Trích: Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định)

 Tag: trích khấu hao tài sản cố địnhsử dụngviệc ban hành chế độ quản lýbộ trưởng bộ tài chính12/12/2003

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
TIN TIÊU ĐIỂM TIN TIÊU ĐIỂM
Cac phan khuc thi truong BDS Nguon cung se con tangBan nha qua moi gioi Can than khong thuaNhung dich vu kinh doanh thu hut gioi tre tai diem an choi Zone 9Ngan hang Nha nuoc tinh chuyen mua vangPetrolimex bao lai hon 1200 ty dong trong 9 thangGia vang lang song chenh lech cao chot votGia xang dau the gioi bien dong manhNhieu dai gia lo khungThi truong chung khoan ngay 2011 co gi hotNhip dap thi truong ngay 20112013
KIẾN THỨC BẠN CẦN KIẾN THỨC BẠN CẦN
NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
3.5/5 59776